طراحی گرافیک اوراق اداری
اوراق اداری به دلیل استفاده همه جانبه از این اوراق می بایست به نحوی طراحی گردد که زیبا و جذاب باشد در عین حال که جذبه و سنگینی خاص خود را دارا باشد


طراحی اوراق اداری مرحله ی بعد از طراحی لوگوی یک شرکت محسوب می شود و به دلیل استفاده همه جانبه از این اوراق می بایست به نحوی طراحی گردد که زیبا و جذاب باشد در عین حال که جذبه و سنگینی خاص خود را دارا باشد و همچنین می بایست متناسب با الباقی موارد طراحی شده یک شرکت باشد تا یک همبستگی مناسب را به وجود آورده
رنگ بندی و ترکیب بندی این اوراق از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اصول طراحی و رنگ مورد استفاده یک شرکت را در دراز مدت بیان می کند. اوراق اداری شامل موارد زیر می گردند:

 • سربرگهای A4 و A5
 • پاک نامه های ملخی ، A4 و A5
 • کارت ویزیت
 • فاکتور
 • کاغذ های یادداشت

نوع انتخاب این ست عموماً بر اساس فعالیت سازمان ها و بودجه کارفرما مشخص می شود.

 • ست اداری
 • طراحی و چاپ
 • لوگو + سربرگ + پاکت A4 + کارت ویزیت

 • ست اداری
 • طراحی و چاپ
 • لوگو + سربرگ + کارت ویزیت

 • ست اداری
 • طراحی و چاپ
 • سربرگ + پاکت A4 + کارت ویزیت

 • ست اداری
 • طراحی و چاپ
 • لوگو + سربرگ + پاکت A4 + کارت ویزیت

 • ست اداری
 • طراحی و چاپ
 • لوگو + سربرگ + پاکت ملخی + کارت ویزیت

 • ست اداری
 • طراحی و چاپ
 • سربرگ + پاکت ملخی + کارت ویزیت

 • ست اداری
 • طراحی و چاپ
 • لوگو + سربرگ + کارت ویزیت

 • ست اداری
 • طراحی و چاپ
 • سربرگ
وب سایت, طراحی سایت, طراحی وب سایت, سئو,مشاوره تبلیغاتی