مشاوره بازاریابی و تبلیغات


بازاریابی و تبلیغات بر اساس اصول نوین مهندسی شده نسل جدید و استفاده از آخرین دست آورد های مندرجه در این بخش هر شرکتی را به سوی کمال خود سوق داده و موجب رونق هر کسب و کاری می گردد . داشتن برنامه های کوتاه مدت صحیح در کنار برنامه ای بلند مدت و جامع موجب افزایش مشتریان ، افزایش وفاداری ایشان و همچنین افزایش ارزش برند شرکت ها می گردد
مشاوره بازاریابی

برنامه ریزی راهبردی ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت زمان و مدیریت کیفیت

در عصر جدید با توجه به تحولات اقتصادی و شرایط روز ، فروش هر محصول نیاز به معرفی صحیح به بازار آن را میطلبد. امروزه بازارهای جهانی از چنان رقابتی برخوردار هستند که بدون داشتن استراتژی شغلی و مدیریتی قوی ، نمیتوان در آن موفق بود. به عبارت دیگر اصل موفقیت در چنین بازاری، برنامه ریزی راهبردی و داشتن مدیریت استراتژیک ، مدیریت زمان و مدیریت کیفیت است. از طرفی دیگر داشتن برندی قوی ، تبلیغات و بازاریابی ، مکمل فاکتورهای نامبرده خواهد بود. امروزه بر هیچ اهل بازاری پوشیده نیست که مدیریت برند و تبلیغات تا چه اندازه در موفقیت یک شرکت و یا بنگاه اقتصادی تاثیرگذار است.

در همین راستا گروه حامی جهت دستیابی به اهداف مذكور به مشتریان خود خدماتی را ارئه می کند که چکیده آن به شرح ذیل می باشد :

  • اجرای کمپین های تبلیغاتی
  • مشاوره جهت معرفی محصولات و سرویس های جدید به بازار هدف کالا ( Branding )
  • بودجه بندی تبلیغات
  • پژوهش و تحقیق بر بازار مصرف
  • ارائه راهکارهای موثر در زمینه افزایش فروش در بازار رقابت
  • تحقیقات طراحی محصول
  • اجرای پروژه های سمپلینگ
وب سایت, طراحی سایت, طراحی وب سایت, سئو,مشاوره تبلیغاتی